Lis Jans

(f. 1919 )

Lis Jans (f. Engelbrecthsen) blev født 18. juni 1919 i Dragør, hvor hun voksede op, og gik i Dragør Borger- og Realskole.  Hendes mor kendte sølvsmed Ingeborg Mølsted, der underviste på Tegne- og Kunstindustri Skolen for Kvinder. Hun foreslog, at unge Lis tog en uddannelse der, og da hun blev færdig i 1938, blev hun ansat i reklamefirmaet Weilskow og Co., der lå Gothersgade 103.

Her begyndte hun allerede i 1939 arbejdet på Amager plakaten. Motiverne fra Amager var hun fortrolig med, så dem tegnede hun bare ud af hovedet. Hun har senere sagt: "Jeg kendte jo Amager", men hun anvendte dog et kort af hensyn til størrelsesforholdene.

Efter udbruddet af 2. verdenskrig, ved Tysklands invasion af Polen i 1939, var der ikke meget at lave i reklamebranchen, og i begyndelsen af 1940 blev Lis Jans afskediget. Men selv om hun var fratrådt, fik hun lov til at komme hos Weilskow & Co. og arbejde videre på Amagerplakaten.

Den nåede dog ikke at blive udgivet inden den tyske Besættelse af Danmark (1940-45), men blev først trykt i 1948. Vestamager var i mellemtiden blevet inddæmmet i begyndelsen at 40'erne, og dette området blev derfor blot angivet med den stiplede linje på plakaten.

I 1939 blev Lis Jans forlovet med Svend Jans, og de blev gift året efter. Han var med i Dragør Turistforening, og blev senere formand. Så det har sikkert været inspirationen til plakaten. Sammen drev de fra 1952-1967 et firma, der producerede kvalitetsbørnetøj og havde egen systue med 7-8 damer ansat.

Lis Jans udarbejde flere udkast til plakater, men den fine plakat for Amager var den eneste af hendes værker, der blev trykt.

Plakater af Lis Jans

Amager

Amager (1948)