Per Krohg

(1889-1965)

Per Krohg var en norsk maler og tegner.  Som helt ung var han elev hos sin far, maleren Christian Krohg, og senere hos den franske maler Henri Matisse fra 1909 til 1910. I sine unge år arbejde han som bladtegner og var desuden en anerkendt tangodanser og indførte i 1913 den nye dans i Norge. Per Krohg var påvirket af kunststrømningerne i Paris, og især kubismen blev vigtig i hans kunstneriske udvikling. Han udsmykkede flere offentlige bygninger med store freskomalerier, blandt andet Sikkerhedsrådets sal i FN-bygningen i New York.  

Han udstillede i april 1918 sine nyeste arbejder hos Dansk Kunsthandel i Vingaardsstræde ved Nikolaj Plads i København og tegnede i den forbindelse udstillingsplakaten. At det var en moderne kunstner, der delte vandene med sine kubistisk inspirerede og modernistiske malerier, fremgår også af omtale af udstillingen i ugebladet Vore Herrer fra 2. maj 1918: 

”Per Krohgs Udstilling var som sædvanlig overordentlig interessant. Den unge norske Maler, der altid har gaaet sine egne Veje, vandrer stadig frejdigt fremad – med Hovedet under Armen – aandeligt talt, naturligvis – uden at bryde sig om, hvad den eller den mener. Per Krohg er Per Krohg og intet andet. Og alt imedens han vandrer, griber han i Posen og kaster til os - i Blinde – for han går jo med Hovedet under Armen – de dejligste Blomster og de særeste, kaster dem alle til os, der staar ved Vejkanten og ser ham vandre forbi. Han kaster i Flæng, nogle faar en Rose, andre en Skarntyde. Det er tilfældigt altsammen, for Manden kan jo ikke se. Saadan er Per Krohg.”

Plakater af Per Krohg

Per Krohg Dansk Udstilling

Per Krohg Dansk Udstilling (1918)